DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

CERTYFIKATY, AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

ZOBACZ OFERTĘ

Oferta

Certyfikaty energetyczne

Zbuduj z nami swój nowy dom - energooszczędny i tani!
Czy chcesz zaoszczędzić do 20 % na kosztach ocieplenia swojego domu?

A potem wielokrotnie więcej na kosztach jego ogrzewania mieszkając w domu energooszczędnym?

Czy masz zamiar swój dom sprzedać lub wynająć?

Jeśli tak to będzie Ci potrzebne świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) bądź przeprowadzenie audytu budynku. Skorzystaj z naszych usług.

Możesz złożyć u nas zamówienie. Nasi certyfikatorzy, audytorzy energetyczni i eksperci gwarantują solidną i fachową obsługę klientów oraz przystępne ceny (możliwość negocjacji).

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009 r. świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Audyty energetyczne i efektywności energetycznej

W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku zamierza przeprowadzić jego termomodernizację bardzo wskazane jest wykonanie wcześniej audytu energetycznego. Jest on niezbędny przy ubieganiu się w banku o kredyt na ten cel wraz z premią termomodernizacyjną, dzięki której koszty przedsięwzięcia można znacząco obniżyć. Warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną reguluje ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r.

Współpraca z projektantami domów energooszczędnych

Weryfikacja mocy zamówionych

Pomiary instalacji elektrycznych

Doradztwo energetyczne w budownictwie

Uprawnienia energetyczne